• Meisje
 • Jongetje 2
 • Jongens lezend
 • Jongen lezen
 • Meisje 2

Remedial


Teaching


Rijen

   

4 Stappenplan

 

Intakegesprek (gratis)

 • Kennismaking 
 • Bespreking leermoeilijkheden van uw kind 
 • Begeleidingsmogelijkheden 


Pedagogisch-didactisch onderzoek (eenmalig)

 • Onderzoek naar de aard en oorzaak van het leerprobleem van uw kind d.m.v. toetsresultaten en observaties
 • Indien wenselijk, contact met de leerkracht van uw kind om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen
 • Handelingsplan opstellen met doelstellingen, werkwijze
 • Afstemming met u als ouder over het handelingsplan en het aantal sessies
 • Samen met uw kind stel ik ook een doel op om hem/haar succeservaring te laten opdoen: Dit verhoogt de motivatie enorm! 


Begeleiding (gemiddeld 12 sessies)

In de begeleiding werk ik met: 

 • Remediërende methoden behorende bij de diverse leergebieden
 • Computerprogramma’s
 • Spelvormen
 • Concrete materialen 

Opbouw van een sessie:
Iedere week of twee maal per week krijgt uw kind 45 minuten begeleiding

 • 40 minuten effectieve leertijd 
 • 5 minuten huiswerk instructie / bespreking


Evaluatie

 • Afsluitend gesprek met u als ouder ter evaluatie van het handelingsplan
 • Bespreking behaalde doelen en eventueel vervolg van de begeleiding
 • Indien gewenst, evaluatie handelingsplan per e-mail naar de leerkracht